Ga naar hoofdinhoud

INFORMATIE & ALGEMENE VOORWAARDEN 2022

Op alle diensten en producten geleverd door de Klaas Wijnberg Company alsmede voor de (aspirant-) deelnemer en/of koper -hierna te noemen deelnemer- zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Door reservering, inschrijving, (deel-)betaling, deelname en/of bestelling verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.


Informatie

 • Klaas Wijnberg leeft, werkt en ademt alles wat met de educatie en opvoeding van mensen met honden te maken heeft, een Kynosoof, hondenkenner en gedragstherapeut met meer dan 40 jaar ervaring. Een professional die al vele jaren aan de top staat en veel aanzien heeft,
 • de wetenschappelijk onderbouwde werkwijze staat garant voor het oplossen van gecompliceerde gedrags-, trainings- en opvoedproblemen met gebruik van technieken die écht werken,
 • bijgevolg zijn de gecertificeerde Klaas Wijnberg Company Trainers zorgvuldig geselecteerd en hoogopgeleid met als doel de relatietraining van de Stapcontact-methode uit te dragen,
 • de workshops van de Klaas Wijnberg Company zijn een investering in u en uw hond en van een dergelijk hoge kwaliteit dat u die nergens anders in de markt zult vinden.

 

Opzet & Doel

 • Doel van de training is het leren werken met de Stapcontact-methode zoals beschreven in het boek “De Mensenhond”, in dit boek ligt het accent op de relatie, opvoeden en samenwerken.

 

Zelfwerkzaamheid & Studie

 • Er wordt van de deelnemer verwacht dat het boek “De mensenhond” gelezen en gebruikt wordt als studiemateriaal samen met de flyer die je bij aanvang van de workshop ontvangt,
 • zelfwerkzaamheid en oefening is een essentieel onderdeel van de trainingen waarbij de deelnemer de mondelinge kennis en de kennis uit het boek in praktijk brengt,
 • het dagelijks werken met de hond en het oefenen van de aangeleerde stof is een essentieel onderdeel vooruitgang van de deelnemer, vooral ook in de thuissituatie.

Locatie

 • De Klaas Wijnberg Company mag zich verheugen op een groeiend aantal (vaste) klanten. Om aan de vraag te kunnen voldoen worden er hooggekwalificeerde trainers opgeleid die zich in Licentie Klaas Wijnberg Company Trainer mogen noemen en werkzaam zijn in de eigen regio.
 • dit betekent dat er een groeiend aantal locaties zijn waaruit u kunt kiezen. Raadpleeg de website www.klaaswijnbergcompany.comvoor uw trainer- en locatie keuze.

 

Trainingsvorm en Workshops

 • Een deelnemer is één persoon met één hond en een gastdeelnemer is één persoon zónder hond. Achter de modulenaam staan de prijzen genoemd voor de deelnemer en de (eventuele) gastdeelnemer,
 • de workshops worden gegeven als privéles verdeeld over 2 dagen. Daarnaast worden er ter aanvulling en ondersteuning groepslessen gegeven op diverse locaties.

Er zijn twee opvolgende modules:

Module 1, Natuurlijk contact met je hond, werken aan het evenwicht tussen jou en je hond, Module 2, Werken aan verbondenheid, samenwerken onder commando’s,

 • de privélessen bestaan uit twee dagdelen van 2 tot 3 uur en is mede afhankelijk van het geestelijk- en lichamelijk vermogen van de hond,
 • daarnaast zijn er twee opvolgende modules jachttraining, deze worden zowel als privéles als in een groep gegeven, deelname kan na het volgen van Module 1:

Module A, Natuurlijke jachttraining, de beginnende jachthond in ‘t veld,

Module B, Natuurlijke veldtraining, de gevorderde jachthond vrij in ‘t veld,

 • voor deelname aan jachttraining is nodig dat de hond een apport op commando kan ophalen en naar u toe brengt -correct afgeven is minder belangrijk-. Je hebt een vanglijn en twee 500 gram apporteerdummy’s nodig. Daarnaast is passende kleding en -schoeisel nodig en wat eten en drinken, we verblijven steeds buiten.

 

Algemeen

 • Kleed je passend bij een buitensport activiteit (regen, wind, temperatuur), de trainingen gaan alleen onder extreme weersomstandigheden niet door,
  • als je nat en koud wordt kun je de lesstof niet goed opnemen en volgen,
 • je wordt in staat geacht geestelijk- en fysiek de workshop te kunnen volgen,
 • vanwege het intensieve karakter van de training is de minimale leeftijd voor deelname van de hond ronde zes maanden,
 • vrijwel alle honden zijn welkom maar stellen wel de volgende voorwaarden:
  • je hond moet gezond en fit zijn,
  • indien je (sociale-)gedragsproblemen hebt met je hond is het nodig deze vooraf met de Klaas Wijnberg Company Trainer te bespreken, hetzelfde geldt voor honden met agressieklachten, asociale honden of structureel weglopende honden,
  • honden met bijt- en agressieklachten en/of ernstige sociale- en gedragsproblemen ten opzichte van mensen zijn uitgesloten van deelname,
 • alle aan de deelnemer verstrekt lesmateriaal (flyers, booklets, folders, enzovoort) is strikt persoonlijk,
 • op alle lesmateriaal ligt het copyright aan de © Klaas Wijnberg Company en is het deelnemers niet toegestaan om deze geheel of deels te verspreiden, kopiëren, verkopen en/of openbaar te maken dan wel voor commerciële doeleinden te gebruiken of te verstrekken,
 • schending, misbruik en plagiaat hiervan wordt vervolgd waarvan alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten worden verhaald op de inbreukpleger.

Deelname & Aansprakelijkheid

 • Deelname vindt plaats op eigen risico en verantwoording,
 • de minimum deelnameleeftijd (ook als gastdeelnemer) is 18 jaar,
 • wij adviseren je dringend een annuleringsverzekering af te sluiten want, let op: niet alle annuleringsverzekeringen dekken het ziek of gewond zijn van uw hond,
 • je wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (zogenaamde WAP, Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren) afgesloten te hebben,
 • je blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van jezelf, de door jou meegenomen gastdeelnemer en je hond,
 • binnen de sociale structuur van honden kunnen zich soms schermutselingen en onderlinge vechtpartijen voordoen, als onderdeel van de positiebepaling waarbij enige schade kan ontstaan; door deelname aanvaard je dat risico,
  • aanvaarding van dat risico houdt tevens in de ieder zijn eigen schade betaald,
  • hierbij wordt uitgegaan van sociaal vaardige honden,
  • echter bij aanvallen en schade door asociale, geestelijke gestoorde en buitenproportionele agressieve honden, zulks ter beoordeling van de Klaas Wijnberg Company Trainer, is de eigenaar van betreffende hond aansprakelijk voor alle schade,
 • je dient de instructies van (de trainer/coach van) de Klaas Wijnberg Company strikt op te volgen, het niet opvolgen of naleven van deze instructies heeft uitsluiting tot gevolg,
 • de deelnemende hond die wordt geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten, middels de gangbare periodieke entingen via een dierenarts. Inenting tegen hondsdolheidziekte is slechts dan verplicht, indien dit door de overheid verplicht gesteld wordt,
 • de deelnemende hond wordt tevens geacht preventief, afdoende en regelmatig te zijn behandeld en/of ingeënt tegen kennelhoest, vlooien, teken, luizen, mijten, wormen en eventuele andere in- en externe parasieten,
 • de Klaas Wijnberg Company is niet aansprakelijk voor (vermeende) ziekten en/of gebreken, geestelijk en/of lichamelijk letsel en schade, welke (gast-)deelnemers en/of de deelnemende honden daarvan verspreiden of oplopen tijdens aanwezigheid en/of door deelname aan de training.

 

Betalen & Annuleren

 • Door inschrijving, betaling en/of deelname verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden,
  • deelnemer wordt geacht handelingsbevoegd en -bekwaam te zijn,
 • bij reservering kun je direct betalen via IDEAL,
  • De reservering is alleen geldig als er betaald is,
  • Is er binnen 10 dagen na inschrijving niet betaald dan kan de reservering vervallen waardoor het gereserveerde tijdvak vrijkomt, je ontvangt daarover bericht,
  • zonder betaling vooraf is deelname aan een workshop niet mogelijk,
 • als je annuleert bent je de volgende percentages van de hoofdsom verschuldigd:
  • 50% kosten tot en met 22 dagen voor aanvang,
  • 100% kosten vanaf 21 dagen tot aanvang,
  • alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden ter verkrijging van het ons toekomende worden volledig op de ingeschrevene persoon verhaald.
 • als door oorzaken van buitenaf, van overheidswege, door overmacht, door ziekte van de trainer en/of door extreme weersomstandigheden de geboekte en betaalde workshop geen doorgang kan vinden zal deze worden verschoven naar een voor beide partijen passende datum,
 • restitutie of compensatie wordt niet verleend,
 • wij adviseren je dringend een annuleringsverzekering af te sluiten. Let op: niet alle annuleringsverzekeringen dekken het ziek of gewond zijn van je hond.

 

Reclamatie

 • Wij geven workshops en trainingen op een hoog niveau.
 • mocht je onverhoopt na afloop of tijdens de workshop ontevreden zijn of een klacht hebben moet je dat in eerste aanleg bespreken en regelen met de betreffende Klaas Wijnberg Company Trainer,
 • lukt dat niet dan bestaat er de mogelijkheid om bemiddeling van de Klaas Wijnberg Company te vragen,
  • dit kun je doen door een mail te zenden naar klaaswijnbergcompany@gmail.com met je naam- en adresgegevens en klantnummer, de omschrijving van de klacht en de waarom jij en de betreffende Klaas Wijnberg Company Trainer er niet uitkomen.
  • wij streven ernaar binnen 14 dagen met een bindend advies te komen.
  • restitutie wordt niet verleend.
 • voor het overige, niet bepaalde, beslist de Klaas Wijnberg Company en de beslissing is bindend.


Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op!

klaas@klaaswijnbergcompany.com
© 2023 Klaas Wijnberg Company.
De Stapcontact-methodeTM is een trademark van de Klaas Wijnberg Company.

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klaas Wijnberg Company.